- Aanmelden bij gymvereniging MSK
- Contributie
- Wijzigingen doorgeven
- Opzegging lidmaatschap


Aanmelden bij gymvereniging MSK

U kunt u aanmelden bij de vereniging via deelname aan één van onze lessen. De eerste twee lessen kunt u zien als kennismaking want deze zijn gratis! U ontvangt op de eerste les informatie en het aanmeldformulier, wij verzoeken u voor aanvang van de 3e les het aanmeldformulier in te leveren bij de leiding. Wij zullen de gegevens in ons ledenbestand verwerken. Tevens wordt u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) waardoor deelname aan evenementen die door onze landelijke bond worden georganiseerd voor u openstaat.

U kunt het aanmeldingsformulier ook hier downloaden en ingevuld inleveren bij de leiding.

download aanmeldingsformulier

Acrogymnastiek

Acrogymnastiek is in tegenstelling tot de andere sporten bij onze vereniging een teamsport. Bij acrogymnastiek wordt er geoefend in duo's of trio's. Dit geldt voor beide acrogroepen, dus ook als je nog niet deelneemt aan wedstrijden. Bij het aanmelden van deze sport dient het nieuwe lid en de ouders/verzorgers hier rekening mee te houden. Het is zeer vervelend als een lid niet komt, niet alleen voor de trainster, maar ook voor de teamgenoten. Afmelding van deze discipline kan in principe alleen aan het einde van het seizoen. Uitzonderingen zijn uiteraard ziekte of een blessure.


Contributie

De contributie wordt iedere maand rond de 28e automatisch, vooraf geïncasseerd. In de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd omdat in deze maanden ook geen lessen worden gegeven. In de maand september kan het zijn dat we later incasseren dat komt in dat geval, omdat de indeling van de groepen nog niet bekend is. Train je meer dan 1 uur dan betaal je altijd, 1 uur reguliere gymles à € 8,75 en vervolgens voor ieder extra uur € 6,75 voor turnen of acro.
Hieronder volgt een overzicht van de op de algemene ledenvergadering vastgestelde contributiebedragen.
Contributie (exclusief bondscontributie)
Soort les Per jaar Per maand(10x per jaar)
Peutergymnastiek € 73.50 € 7.35
Kleurergymnastiek € 77.50 € 7.75
Gym (tot 16 jaar) 87.50 € 8.75
Ieder volgend uur training 67.50 € 6.75
Gym (vanaf 16 jaar) € 102.50 €10.25

Bondscontributie

Ben je lid van MSK Gymnastiek dan ben je verplicht bondscontributie voor de KNGU af te dragen. De bedragen voor het jaar 2018 zijn gesteld op € 21,40 voor <16 jaar en € 26,20 voor >16 jaar. In de maanden januari en februari wordt 50% van dit bedrag geïnd. Wordt je na 1-1-2018 lid van onze vereniging dan wordt de bondscontributie bij de 1e automatische incasso doorberekend.

De KNGU regelt de wedstrijden voor de turners, opleiding juryleden en nog veel meer. Alle leden zijn verzekerd via de KNGU voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Kijk voor informatie op www.kngu.nl
.

Wedstrijdgelden

De kosten voor de westrijden worden door de leden zelf betaald.

Minimum-inkomen?

Als je lid wilt worden van een vereniging hoort het betalen van contributie daar ook bij. Als je dit bedrag niet kunt betalen zijn er verschillende fondsen die je tegemoet kunnen komen, zodat je toch kan sporten. Is dit misschien bij jou het geval, neem dan de onderstaande regelingen eens met je ouders, verzorgers of leerkracht door.

  • Jeugdsportfonds
  • Leergeld Zuid-Oost Groningen Regio Stadskanaal/Vlagtwedde

Beide fondsen richten zich op kinderen van 4 tot en met 17 jaar waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum.
De fondsen richten zich op deze doelgroep, zodat financiën nooit een belemmering zijn om kinderen te kunnen laten sporten.
Voor meer informatie verwijzen we je graag verwijzen naar: www.jeugdsportfonds.nl en www.leergeld.nl

Kijk eens of je in aanmerking komt voor het sociaal participatiefonds van de gemeente Stadskanaal.


Wijzigingen

Gebruik onderstaand formulier om wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie.

Wijzigingsformulier


Opzegging lidmaatschap

Bedanken voor het lidmaatschap kan op slechts één manier:

SCHRIFTELIJK bij de ledenadministratie:
Gymvereniging MSK
p/a Technicumstraat 24
9581 BA Musselkanaal

 

download afmeldingsformulier

Formulier s.v.p. uitprinten en ingevuld inleveren op bovenstaand adres.

 

LET OP!

  • Opzegging van het lidmaatschap bij andere adressen ( o.a. aan trainers of trainsters) zal niet worden geaccepteerd en wordt ook niet verwerkt. Betreffende leden blijven dan lid en blijven dus ook contributieplichtig
  • Bij het bedanken voor het lidmaatschap moet de contributie van het lopende kwartaal altijd volledig worden voldaan. Zorgt u er dus voor dat u voor het begin van een nieuw kwartaal uw lidmaatschap opzegt. U dient dan op te zeggen voor 15 maart, 15 juni, 15 september of 15 december.